Søllinge-Havndrup Foredragsforening

Søllinge-Havndrup Foredragsforening

Søllinge-Havndrup Foredragsforening er startet i 1915. Foreningens formål er: Ved foredrag at virke for en styrkelse af de kulturelle og menneskelige aspekter, der vedrører både det enkelte medlem, det nære landsbyliv og det omgivende samfund.

   

I skrivende stund har Søllinge-Havndrup Foredragsforening ca. 60 medlemmer. Et medlemstal der har været stort set uændret de seneste mange år.

   

Foredragsforeningen afholder fem arrangementer i vinterhalvåret. Alle arrangementerne afholdes i Søllinge Forsamlingshus.  Kontakt


Formand:

Lene Have Hansen

Tlf. 6598 1885


Aksel Scheby                               

Tlf. 6598 1500


Anders Jørgensen                       

Tlf. 6598 2166


Knud Pedersen                             

Tlf. 6611 8695


Ruth Søndergaard                       

Tlf. 6267 1037