Søllinge-Havndrup Foredragsforening

Søllinge-Havndrup Foredragsforening

Søllinge-Havndrup Foredragsforening er startet i 1915. Foreningens formål er: Ved foredrag at virke for en styrkelse af de kulturelle og menneskelige aspekter, der vedrører både det enkelte medlem, det nære landsbyliv og det omgivende samfund.

   

I skrivende stund har Søllinge-Havndrup Foredragsforening ca. 60 medlemmer. Et medlemstal der har været stort set uændret de seneste mange år.

   

Foredragsforeningen afholder fem arrangementer i vinterhalvåret. Alle arrangementerne afholdes i Søllinge Forsamlingshus.  Kontakt


Formand:

Lillian Ahlstrøm

Tlf. 6174 4871

Mail: Lillian.ahlstroem@live.dk


Næsteformand:

Bendt Nielsen

Tlf: 6598 2098


Kasserer:

Anders Jørgensen                       

Tlf. 6598 2166


Sekretær:

Aksel Scheby                               

Tlf. 2010 7534

                  

Per Juel Sørensen                  

Tlf. 6598 1215