Om Søllinge Lokalråd

Om Søllinge Lokalråd

Søllinge Lokalråd dækker områderne Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge. Lokalrådets formål er at medvirke til en positiv udvikling i områderne, styrke samarbejdet i og mellem landsbyerne samt koordinere aktiviteter og projekter og være bindeled til foreningslivet m.m.


Lokalrådets formål er at medvirke til en positiv udvikling i områderne, styrke samarbejdet i og mellem landsbyerne samt koordinere aktiviteter og projekter og være bindeled til foreningslivet m.m.


Søllinge Lokalråd skal give med- og modspil til det offentlige system og andre lokalsamfund samt påvirke det politiske system på områder, som har betydning for trivsel og udvikling i vores dækningsområde.


Lokalrådet er et af 21 lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Fynsland er paraplyorganisationen for alle kommunens lokalråd.


Udover denne hjemmeside udgiver lokalrådet LOKALBLADET, som udkommer 4 gange om året, og hvor alle har mulighed for at bidrage til bladet med stort og småt.Søllinge Lokalråd består af repræsentanter fra forskellige dele af lokalområderne Eskildstrup, Havndrup, Hellerup, Ore, Pederstrup, Sdr. Højrup og Søllinge:

  • Yvonne Koch (formand)
  • Anita Maegaard
  • Ida Rise Eriksen
  • Bastian Larsen
  • Nicolaj Larsen
  • Mikkel Kjær
  • Jeppe Skov Hansen suppleant
  • Ingelise Fischer Suppleant

Kontakt

Lokalrådet modtager også meget gerne henvendelser fra borgere, som har noget på hjertet. Du er velkommen til at kontakte os her


Eller på: yvonner@gmail.com

Hvem er vi?