Søllinge Bridgeklub

Søllinge Bridgeklub

Søllinge Bridsgeklub er en lille klub med 28 medlemmer.


i vinterhalvåret spiller vi bridge hver mandag aften i aulaen  i Søllinge Fritidshus, Sdr. Højrupvejen 97, Søllinge fra kl. 19.00 til 22.00. Vores medlemmer kommer fra Ringe, Rolfsted/Ferritslev, Årslev og Ryslinge. .
Kontakt


Formand:

Kirsten Sørensen

Boltingegårdsvej 1

5750 Ringe

mobil: 20 73 11 15

E-mail: wejmand@hotmail.com

Søllinge Sport & Fritid


Søllinge Sport og Fritid har til huse i Søllinge Fritidshus.


Vi råder over to fodboldbaner, en mindre multibane samt omklædningsfaciliteter. Vi har 2 seniorhold: Et herrehold og et damehold.


Vi vil være et naturligt samlingspunkt for alle, der ønsker at spille fodbold. Den enkelte skal gerne være en aktiv del af miljøet i klubben. Vi prioriterer det sociale højt i klubben. Der skal være en god balance mellem det sportslige og det sociale liv i klubben. 


Udover fodbold har boldklubben et lokale i fritids-huset, hvor vi har etableret indoor cycling - dvs. indendørs cykling på specialkonstruerede cykler og cross fit.


Søllinge Sport og Fritid ønsker gennem sit virke at være et aktiv for lokalområdet.


Se mere på vores hjemmeside.

Søllinge-Hellerup Borgerforening


Borgerforeningen blev stiftet i 1973 og har siden løst en lang række opgaver i de to kirkesogne Søllinge og Hellerup.


Borgerforeningen har siden 1994 drevet Søllinge Forsamlingshus til gavn for medlemmer, borgere samt lokale foreninger, der ønsker at bruge huset til private begivenheder eller arrangementer. Vi afholder hvert år en række arrangementer for borgere, hvor overskuddet går til vedligeholdelse og drift af huset.


Et medlemskab af Søllinge-Hellerup Borgerforening er med til sikre drift og bevarelse af huset og derved også, at der i lokalsamfundet findes et sted, hvor borgere kan samles til aktiviteter og afholde private begivenheder. I en tid, hvor mange ting lukker og flytter, håber bestyrelsen derfor på opbakning til vort arbejde på at udvikle Søllinge-Hellerup Borgerforening i 2016/17.


Læs mere på vores hjemmeside.