Foreningen til forskønnelse af Søllinge

Kontakt

 

Per Juel Sørensen

Søllingevej 59

Søllinge

5750 Ringe

Tlf: 65 98 12 15

Foreningen til forskønnelse

af Søllinge

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse, fornyelse og forskønnelse af de kultur-, landskabs- og bygningsmæssige værdier i Søllinge gennem en aktiv indsats for at støtte ejere af arealer og ejendomme.

 

Vi har fået genskabt Æblehaven og oprenset gadekæret. Vores næste projekt er en renovering af Kirkepladsen i Søllinge. Tre forskellige landskabsarkitekter er i gang med at udarbejde forslag til "ny" kirkeplads, således vi (sidst i august) kan vurdere hvilket forslag, vi skal arbejde videre med.