Søllinge-Hellerup Borgerforening

Søllinge-Hellerup Borgerforening

Borgerforeningen blev stiftet i 1973 og har siden løst en lang række opgaver i de to kirkesogne Søllinge og Hellerup.

 

Borgerforeningen drev i perioden 1994-2017 også Søllinge Forsamlingshus til gavn for medlemmer, borgere samt lokale foreninger, der ønsker at bruge huset til private begivenheder eller arrangementer.

 

Søllinge forsamlingshus er per 1. marts 2018 solgt til Anke & Martin, Ryslinge Forsamlinghus.

 

Den 15. april bliver der afholdt møde med henblik på dannelsen af en ny Søllinge-Hellerup Borgerforening.

 

 

 

 

 

Kontakt

Afventer møde den 15. april 2018.

 

Mail: Sollingeforsamlingshus@outlook.dk

 

Hjemmeside:

www.sollingeforsamlingshus.dk