Lokalrådet

Velkommen til Søllinge Lokalråds hjemmeside

Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge

Velkommen til Søllinge Lokalråd

Søllinge Lokalråd dækker områderne Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge.

Lokalrådets formål er at medvirke til en positiv udvikling i områderne, styrke samarbejdet i og mellem landsbyerne samt koordinere aktiviteter og projekter og være bindeled til foreningslivet m.m.

Søllinge Lokalråd skal give med- og modspil til det offentlige system og andre lokalsamfund samt påvirke det politiske system på områder, som har betydning for trivsel og udvikling i vores dækningsområde.

Søllinge Lokalråd består i dag af 6 personer. Lokalrådet er et af 21 lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Fynsland er paraplyorganisationen for alle kommunens lokalråd.

 

Udover denne hjemmeside udgiver lokalrådet LOKALBLADET som udkommer 4 gange om året og hvor alle har mulighed for at bidrage til bladet med stort og småt.

Lokalrådet modtager også gerne henvendelser fra borgere som har noget relevant på hjertet.

 

 

 

KONTAKT

 

Formand:

Yvonne Koch

Sdr. Højrupvejen 19

5750 Ringe

Tlf. 61 66 73 33

Mail: yvonner@gmail.com