Forskønnelse af Søllinge

 

KONTAKT

 

Per Juel Sørensen

Søllingevej 59

Søllinge

5750 Ringe

Tlf: 65 98 12 15

Velkommen til Søllinge Lokalråds hjemmeside

Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge

Foreningen til forskønnelse af Søllinge

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse, fornyelse og forskønnelse af de kultur-, landskabs- og bygningsmæssige værdier i Søllinge gennem en aktiv indsats for at støtte ejere af arealer og ejendomme.

 

Efter vi har fået genskabt Æblehaven og oprenset gadekæret mv. er næste projekt en renovering af Kirkepladsen i Søllinge. 3 forskellige landskabsarkitekter er igang med at udarbejde forslag til "ny" kirkeplads, således vi (sidst i august) kan vurdere hvilket forslag, vi skal arbejde videre med.