Borgerforeningen

Velkommen til Søllinge Lokalråds hjemmeside

Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge

Søllinge-Hellerup Borgerforening

 

Borgerforeningen blev stiftet i 1973 og har siden løst en lang række opgaver i de 2 kirkesogne Søllinge og Hellerup. Foreningen har i mange år været bindeled mellem borgere og Fåborg-Midtfyn Kommune og har i den forbindelse haft et godt og frugtbart samarbejde med kommunen. Efter dannelsen af Søllinge Lokalråd er det nu i højere grad Lokalrådet, der varetager disse opgaver.

Borgerforeningen har siden 1994 drevet Søllinge Forsamlingshus til gavn for medlemmer, borgere samt lokale foreninger, der ønsker at bruge huset til private begivenheder eller arrangementer.

 

Bestyrelsen har i de seneste år haft som mission at styre Forsamlingshuset igennem den økonomiske krise og bibeholde huset som lokalsamfundets samlingssted. En opgave der ikke er let, idet den kommunale støtte til forsamlingshuse er faldet bort.

Borgerforeningen afholder hvert år en række arrangementer for borgere i forsamlingshuset, hvor overskuddet går til vedligeholdelse og drift af huset.

I efteråret 2013 har en gruppe borgere dannet et aktivitetsudvalg under Borgerforeningen – med den mission at komme med nye idéer og tiltag samt arrangere arrangementer med følgende formål, at:

  • Generere overskud.
  • Få børnefamilier og unge til at deltage og bruge huset.
  • Bibeholde nuværende klientel.
  • Holde huset i gang i de måneder, der ikke er foreningsaktivitet.
  • Få lokalsamfundet til at bakke op omkring Borgerforeningen og Søllinge Forsamlingshus som samlingsted.

Et medlemskab af Søllinge-Hellerup Borgerforening er med til sikre drift og bevarelse af huset og derved også, at der i lokalsamfundet forefindes et sted, hvor borgere kan samles til møder, aktiviteter samt afholde private begivenheder. I en tid hvor

al ting lukker og flytter, håber bestyrelsen derfor på opbakning til vort arbejde på at udvikle Søllinge-Hellerup Borgerforening i 2016/17.

 

KONTAKT

 

Formand:

Nicolai Brogaard

Mobil: 65 99 10 48

 

Mail:

Sollingeforsamlingshus@

outlook.dk

 

Hjemmeside:

www.sollingeforsamlingshus.dk