Erhverv

Velkommen til Søllinge Lokalråds hjemmeside

Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge

HANDELS- OG SERVICE

VIRKSOMHEDER

 

ADRESSE

 

TELEFON

 

HJEMMESIDE

 

E-MAIL

SuperBrugsen

Lundsbjergvej 2, Ferritslev

65 98 11 80

www.superbrugsen.dk

06420@coop.dk

Andelskassen

Østergade 1, Ringe

87 99 55 40

www.andelskassen.dk/

fyn/ringe/

webteam@

andelskassen.dk

Danske Bank

Algade 15, Ringe

45 12 50 90

www.danskebank.dk

danskebank@

danskebank.dk

Spar Ryslinge

Graabjergvej 2, Ryslinge

62 67 14 06

www.spar.dk

ryslinge@spar.dk

Fyns Telte & Transport

Tarupvej 6, Ringe

70 22 11 37

www.fynstelte.dk

fynstelte@adr.dk

Niels Nielsen & Søn

Bystævnevej 2, Ringe

20 16 81 52

www.landtransport.dk/

niels-nielsen-soen-ringe.htm

 

Nyby's køreskole

Ørbækvej 101, 1. sal, Odense SØ

22 25 51 52

kimnyby.dk/

NybyKoreskole/

index.html

kmnyby@gmail.com

Blomsterværkstedet Toftegaard

Klaus Berntsensvej, Eskildstrup, Ringe

 

 

 

 

 

 

 

 

HÅNDVÆRKS-

VIRKSOMHEDER

 

 

 

 

Bendt Nielsen Udstillingsreklame Aps

Søllingevej 75, Søllinge, Ringe

65 98 16 19

www.bendt-nielsen.dk

bni@bendt-nielsen.dk

Holms Auto

Industrivej 9, Årslev

65 99 29 92

www.autopartner.dk/

v%C3%A6rksteder/

holmsauto/

holmsauto.aspx

holmsauto@get2net.dk

Tømrerfirmaet

Arne Mose Hansen

Søllingevej 22, Eskildstrup, Ringe

62 67 10 50

www.tømrerarnemose.

dk

arne.mose@hansen.mail.dk

Aut. El-Installatør Flemming Nielsen A/S

Lundsager 1, Ringe

62 62 20 77

www.flemmingnielsen.

nu

info@flemmingnielsen.nu