Borgermøder

Velkommen til Søllinge Lokalråds hjemmeside

Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge

Borgermøde 2 - torsdag den 28. april

Dette er opfølgningen på Borgermøde 1 - og er også arrangeret af Søllinge Lokalråd. Her skal vi beslutte, hvilke opgaver/projekter der skal gennemføres. Tendensen er, at de små lokalsamfund kun i begrænset omfang kan få hjælp udefra, hvorfor det er de lokale klubber, foreninger og råd, der skal i arbejdstøjet, hvis vi vil en positiv udvikling i vores lokalområde.

I forbindelse med borgermødet afholder Sølllinge Lokalråd årsmøde.

Tid og sted følger snarest.

 

 

Borgermøde 1 - tirsdag den 15 marts kl. 19.00 til 21.00

Borgermøde 1 er arrangeret af Søllinge Lokalråd i samarbejde med politikerne fra Lokalsamfunds- og planudvalget. Her vil udvalget tage de emner op, du ønsker debatteret, og som du ønsker svar på.

En rigtig god mulighed for at sætte fokus på netop de udfordringer, som gælder for vores område. Du kan se imvitationen fra Lokalsamfunds- og planudvalget her.

 

AKTIVITETER

 

Har du et arrangement, vi skal omtale, så skriv til Christina Mørkholm på: cmorkholm@gmail.com