Om Søllinge Lokalråd

Søllinge Lokalråd består af repræsentanter fra forskellige dele af lokalområderne Eskildstrup, Havndrup, Hellerup, Ore, Pederstrup, Sdr. Højrup og Søllinge:

  • Yvonne Koch (formand)
  • Per Juel (næstformand)
  • Dan Kjær Christiansen
  • Nicolai Brogaard
  • Anita Maegaard
  • Ida Rise Eriksen
  • Lars P. Strarup

 

 

Kontakt

Lokalrådet modtager også meget gerne henvendelser fra borgere, som har noget på hjertet. Du er velkommen til at kontakte os her

 

Eller på: yvonner@gmail.com

Om Søllinge Lokalråd

Søllinge Lokalråd dækker områderne Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge. Lokalrådets formål er at medvirke til en positiv udvikling i områderne, styrke samarbejdet i og mellem landsbyerne samt koordinere aktiviteter og projekter og være bindeled til foreningslivet m.m.

 

Lokalrådets formål er at medvirke til en positiv udvikling i områderne, styrke samarbejdet i og mellem landsbyerne samt koordinere aktiviteter og projekter og være bindeled til foreningslivet m.m.

 

Søllinge Lokalråd skal give med- og modspil til det offentlige system og andre lokalsamfund samt påvirke det politiske system på områder, som har betydning for trivsel og udvikling i vores dækningsområde.

 

Lokalrådet er et af 21 lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Fynsland er paraplyorganisationen for alle kommunens lokalråd.

 

Udover denne hjemmeside udgiver lokalrådet LOKALBLADET, som udkommer 4 gange om året, og hvor alle har mulighed for at bidrage til bladet med stort og småt.

 

 

Hvem er vi?

Copyright @ All Rights Reserved